Öppna inte citat

Expand your Outlook. We've developed a suite of premium Outlook features for people with advanced email and calendar needs. A Microsoft 365 subscription offers an ad-free interface, custom domains, enhanced security options, the full desktop version of Office, and 1 TB of cloud storage. Rålambshovsparken, Stockholm – Regnbäddar torkar upp parken Rålambshovsparken är en välbesökt och omtyckt stadsdelspark i centrala Stockholm. Parken har stora öppna gräsytor som erbjuder många kvaliteter och aktiviteter för besökare. Vid kraftiga regn kan det dock bli problem med översvämningar i området. De klimatscenarier och skyfallsmodelleringar som är gjorda visar att det ... The exclusive home of Roland-Garros tennis delivering live scores, schedules, draws, players, news, photos, videos and the most complete coverage of The 2020 Roland-Garros Tournament. Hösten närmar sig och man börjar tänka lite framåt. Vår trevliga träffpunkt har nu varit helt stängd i sju månader. Via telefonkontakter har vi pensionärer kommit överens om att ses för en pratstund, dels bakom Aranäsgymnasiet och för de som bor lite norr om centrum, har vi valt att ... For the most up-to-date information about COVID-19 impacts on City programs and services, visit our COVID-19 page. 519-661-CITY (2489) The official website of the City of London 300 Dufferin Avenue 519-661-CITY (2489) 3-1-1 (within London) Ulf Lundell tabs, chords, guitar, bass, ukulele chords, power tabs and guitar pro tabs including stackars jack, ppna landskap, oppna landskap, hon gor mig galen, ryggen fri City Sight Words - Grade 1 Al Resalah . Dela Dela av Recharta. Gilla. Redigera innehåll. Bädda in. Mer. Tema. Växla mall Interaktiva Visa alla. PDF Kalkylblad. Visa alla. Inloggning krävs. Alternativ. Rankningslista. Öppna rutan är en öppen mall. Det genererar inte noter för en poänglista. Liknande aktiviteter från Community. Växla ...

Storbritannien nya strategi - en snabb analys av underliggande rapport, mitigation- och suppression-strategierna

2020.03.17 14:18 joarke Storbritannien nya strategi - en snabb analys av underliggande rapport, mitigation- och suppression-strategierna

TL;DR: Skillnaden mellan strategierna är om man vill hålla R0 över eller under 1. Sverige följer ingen av strategierna just nu, utan har en blanding. Storbritannien följer inte heller suppression-strategin än, eftersom de har skolor öppna.
Tog mig en titt på rapporten som låg till grund för nyheten om Storbritanniens uttalande igår, Coronavirus: PM says everyone should avoid office, pubs and travelling: Impact of non-pharmaceutical interventions (NPIs) to reduce COVID19 mortality and healthcare demand. Sammanfattning av deras olika lösningar:
Mitigation-paketet
The aim is to reduce R0, but not below 1. Here the aim is to use NPIs (and vaccines or drugs, if available) not to interrupt transmission completely, but to reduce the health impact of an epidemic, akin to the strategy adopted by some US cities in 1918, and by the world more generally in the 1957, 1968 and 2009 influenza pandemics.
- Case isolation in home: Symptomatic cases stay at home for 7 days, household contacts remain unchanged.
- Voluntary home quarantine: Following identification of a symptomatic case in the household, all household members remain at home for 14 days.
- Social distancing of the elderly Social distancing of those over 70 years of age.
Suppression-paketet
The aim is to reduce R0 to below 1. The main challenge of this approach is that interventions need to be maintained – at least intermittently - for as long as the virus is circulating in the human population, or until a vaccine becomes available. It will be at least a 12-18 months before a vaccine is available and there is no guarantee that initial vaccines will have high efficacy.
- Case isolation in home
- Voluntary home quarantine
- Social distancing (Social distancing of entire population instead of only elderly)
- School/university closure (Closure of all schools, 25% of universities remain open)

Intressanta takeaways

Utdrag och citat

Om rapportens legitimitet: "The review was not released in a peer-review journal but was authored by 30 scientists on behalf of Imperial College's coronavirus response team."
Länk till studien: https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
Citat tagna från: https://www.nytimes.com/2020/03/16/us/coronavirus-fatality-rate-white-house.html
submitted by joarke to sweden [link] [comments]


2018.06.27 22:38 fREDlig- Faluns gatunamn

Faluns gatunamn

"Då står int nu så täll, som för i väla vuri, vågamla Kopparberg, då gamla ä förfuri." - Visa på falumål från 1700-talets andra hälft.
Nedan följer en lista på många av de äldre gatorna i staden med en beskrivning av namnets uppkomst. Uppgifterna är till största del hämtade häfte från 1914.
Är du intresserad av fler gatunamn rekommenderar jag ”Gatunamn och kvartersnamn i Falu innerstad” av Elisabet Hemström (1991) samt kompletterad med flera namn (2015).
Falugatan: Faluns äldsta gatunamn dokumenterat i skrift 1416. Ledde in i Falun, från Svärdsjö. (övergår lämpligt nog till Svärdsjögatan) Alternativt syftar till den slätt som är på ömse sidor om åns nedre del. D.v.s. faluna eller falun. Den skulle då alltså istället kallas östra Falugatan.
Svärdsjögatan: Vägen ledde in till Falun från Svärdsjö.
Gruvgatan: Tämligen självförklarande. Leder upp till gruvan.
Mormorsgatan: Gamla mormor är smeknamnet på gruvan, det s.k. Stora Kopparberget.
Kung Magnigatan: Uppkallat efter Kung Magnus Eriksson som 1347 utfärdade de äldsta kända privilegierna för "mästermännen vid Kopparberget".
Kristinegatan: Uppkallad efter Drottning Kristina som bekräftade Faluns stadsprivilegier 1646 när hon blev myndig och (de var egentligen tilldelade 1641 av hennes förmyndarregering) och lät påbörja bygget av Kristine Kyrka 1642 (invigdes ofärdig 1655 och slutfördes 1660)
"Gud låte sådan rök aldrig tryta!" - Drottning Kristina om den svavelrök som dränkte staden under århundraden, lyckligt ovetandes om de lungsjukdomarna den medförde.
Kung Gustafs torg: Jag tar med detta då det snarare är två gator än ett torg. Uppkallat efter Gustav II Adolf - Drottnings Kristinas far, som gjorde många besök i Falun och yttrade de kända citaten: "Den kung är ingenting värd som inte ser själv om sin skattkammare." - 1620 då kungen gick ner i gruvan två dagar på raken trots varningar om ras.
"Var finns en potentat som har ett palats sådant som detta." - Samma år när kungen väl nere i gruvan beundrade kopparmalmen som gänste i väggarna.
Bergslagsgränd: Bergslaget- dåtidens variant av aktiebolag, senare kallad Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag, som fram till 1998 när antagligen var världens äldsta aktiva aktiebolag.
Bergsskolegränd: Uppkallat efter huvudsätet för den teoretiska gruvutbildningen, som låg här fram tills 1869 då Bergsskolan förflyttades till STockholm och förenades med Tekniska Högskolan. Skolan var inrymd i världsberömde mineralogen och kemisten Johan Gottlieb Gahns forna hem. På platsen återfinns nu istället hotell Bergmästaren. F.ö. ska enligt vissa uppgifter Johan Gottlieb Gahn ha startat världens första kommersiella tillverkning av mineralvatten/kolsyrat vatten som han senare flyttade till Stockholm. Detta är dock något omstritt.
Magasinsgatan: Uppkallat efter det forna kronomagasinet, numera bostadshus på Åsgatan 53A. Här lämnade bönderna från dalasocknarna sin skatt, mestadels spannmål.
Norra Mariegatan: Den norresta gatan som leder till Stora Kopparbergs Kyrka, eller tidigare Maria Kyrka/Marie Kyrka. Faluns ursprungliga kyrka från 1400-talet med eventuella rester från 1200/1300-talet.
Södra Mariegatan: Parallellgata till Norra Mariegatan. Se ovan.
Trotzgatan: Bergsmannen/köpmannen/kanonfabrikören Anton Trotzig var ägare och boende på Trotzgården/Trotsgården som brann 1675. Det ska ha varit den ståtligaste av Bergsmansgårdar. Den ersattes med Westlingska gården som var omdebatterad på 60-talet om den skulle bevaras eller rivas. Det löste sig självt genom att den brann 1970. Den låg på nuvarande Östra Skolans tomt.
För övrigt skänkte Anton Trotzig både Predikstolen och Altaruppsatsen till Kristine Kyrka.
Mäster Pers Gränd: Magister PetrusJonæ Helsingius, kyrkoherde i Falun 1640. Det var under hans tid Kristine Kyrka kom till stånd och drottning Kristina besökte honom många gånger. Hon ska ha uppskattat hans sällskap och hans drastiska, men oförargliga skämtsamma sätt. Som exempel kan nämnas att när han blev utnämnd till kyrkoherde och tillfrågad av en släkting var ska flytta ska han ha svarat "Där som eld och svafvel brinna både natt och dag." med en uppbar dubbeltydning.
Polhemsvägen: KristoffeChristopher Polhem, den store uppfinnaren som år 1690 blev bergmekanikus och 1700 kostmästare vid Stora Kopparberget. Han har haft stor påverkan på gruvbrytningen och framställningen vid gruvan genom flera banbrytande uppfinningar. Stjärnsunds uret tillverkas fortfarande i hans fabrik i Stjärnsund där han senare skulle avsluta sin karriär.
Linnévägen: Carl Nilsson Linné / Carolus Linnæus adlad Carl von Linné. Sveriges mest kände vetenskapsman. Har bl.a. bidragit något enormt till att klassificera och namnge djur och växtarter. Kom till Falun första gången 1733 för att fira jul med sin studiekamrat, blev genast fascinerad av denna unika ort och tillskrivs flera citat om Falun:
 • "Intet är faseligare än Fahlund.
 • "Dalarnas sirener hafva emot förmodan lockat mig förglömma både vänner, omsorg,eftertanke, förtret, hem, studier och tiden; jag kan icke få öppna öronen för deras sång; de sjunga att bekymmer kommer tids nog; ändock jag ej så skyndar. Jag har här mått extraordinairt väl
 • "Hur snart war icke här att gå felt ett steg, neder i de underliggande oändliga hohl, hur snart kunne icke en liten sten nedfalla på dit hufwud, hur snart kunne icke en svimning komma öfver en, då man gungade på de swiktande stegar, som 2 à 3 woro fästade i hwarandra. Men huru swårt och faseligt det är, fattas aldrig arbetare, utan menniskorna söka med fors och största ifwer få arbete här, på dett dett kiära brödet må winnas och få doch ej mehr än omtalat är.” -
Hans kända verk Iter Dalacarlicum - Linnés Dalaresa - startar och slutar i Falun och är daterad 1734 Aug 25, Fahlu Kongsgård.
Här träffade han sin senare hustru Sara Elisabeth "Sara Lisa" Moræa, dotter till bergsläkaren Johan Moraeus. De gifte sig sedan i Svedens Bergsmansgård numera oftast benämnd Linnés Bröllopsstuga. Detta geni och grundare av Kungliga Vetenskapsakademin har hade ett starkt band till Falun med fler kopplingar än ovannämnda.
Engelbrektsgatan" Precis som det tvistas om varifrån denna mytomspunne frihetskämpe, Engelbrekts Engelbrektsson, härstammar ifrån vill många lokalhistoriker tillskriva hans berättelse till just deras bygd. Falun är inget undantag. Vissa påstår att det var just ifrån Stora Kopparberget som hans frihetskrig startade för att slåss mot Erik av Pommern genom att inta danska fogdeborgar. Med lite vilja skulle det kunna finnas en viss logik i det. Att resa Bergsmän och bönder från Dalarna till ett uppror hade även på 1400-talet rimligtvis kunnat vara ifrån Stora Kopparberget, men det verkar tyvärr inte finns några helst belägg för detta. Dock startade Engelbrekts andra uppror snarare i Borlänge genom att bränna ner Borganäs, ett fäste på Dalälvens västra strand, mitt för Domnarvsforsen, i Stora Tuna socken i Dalarna. I sann lokalpatriotisk anda kan vi kanske hävda att möjligheten finns att de samlades med modiga bergsmän från Falun och kunde befria sig själva och de kuvade Borlängeborna. Kanske gällde det även för hans första uppror. Tyvärr är det ingen som vet och är idag rena gissningar.
Vasagatan: Falun har ett besvärligt förhållande till våran landsfader. Hans uppror mot Dansken startar med att inta Stora Kopparberg i Slaget om Falun 1521 genom att besegra de danska styrkorna och plundra staden. Gustaf Vasa gjorde mycket för att utveckla gruvdriften och utsåg Borns Hyttegård till Kungsgård. Dalkarlarna hade startat befrielsekriget från Kristian Tyrann och hjälpt Vasa till tronen. Stora skulder till Lübeck innebar nya beskattningar och den nya kungen ett hårt grepp om Dalarna som alltid sett sig som någorlunda självständiga. Detta ledde till tre dalauppror. Det första 1524-1525, det andra dalupproret 1527–1528, och det tredje dalupproret (Klockupproret) 1531–1533. Klockupproret avslutades vid Stora Kopparberget där han kallade till möte under falska premisser, höll strafftal och avrättade vissa upprorsmakare och tog resten till Stockholm där de avrättades vid senare tillfälle. I dessa ingick några av hans tidigare vänner.
Daljunkargatan: Daljunkern var en upprorsmakare som försökte starta det andra dalaupproret. Upprorsmakaren är okänd, men enligt Gustaf Vasas "propagandaminister" Peder Swart var det en "lögnaktig dräng som hette Jöns Hansson". Historikern och författaren Lars-Olof Larsson menar dock att daljunkern egentligen var den 15-årige Nils Stensson Sture, den döde riksföreståndaren Sten Sture den yngres äldste son och sturepartiets potentielle ledare.
Sturegatan: Sturarna - i första hand Sten Sture den Äldre och Sten Sture den Yngre eller deras respektive släkter har mig veterligen ingen särskild koppling till Falun eller Dalarna, men liksom Engelbrekt och Vasa återfinns de i flera gatu-och torgnamn runt om i Sverige.
Hans Järtas väg: Statsman och Dalarnas landshövding 1812-1822. Även författare och utgav tidsskiften Odalmannen.
Berghauptmansgatan: Titel på en av kronans tjänstemän fram tills 1862 som var ordförande i gruvrätten och chef för Bergsregementet. (Falun hade ett eget regemente på 700 man och 100 ryttare för att försvara rikedomarna)
Smälteregränd: Yrkesroll vid kopparhyttorna.
Rostvändaregatan: Yrkesroll vid kopparhyttorna.
Bergmästaregatan: Bergmästare har sedan medeltiden varit en titel på chefen över bergsmän.
Bergsmansgatan: "Yrkesroll - se Wikipedia.
Konstvaktaregatan: Syftar på en yrkesroll. Konstgången vid gruvorna. Konstgången var den stora anläggning med vattenhjul, som drev långa stockar förbundna med varandra samt i slutänden en pumpanläggning för att pumpa ur vatten ur gruvorna.
Stigaregatan: Yrkesroll vid gruvproduktionen.
Styraregatan: Yrkesroll vid gruvproduktionen.
Slaggatan: Slaggen, område med hänvisning till den restprodukt som framstår vid malmbrytning och smältning.
Åsgatan: Syftar på den rullstensås som gatan löper utöver.
Hyttgatan: Syftar till det område där hyttorna till stor del var belägna.
Blindgatan: Ska enligt uppgift vara kallad så då det är den enda av de långa parallellöpande gatorna Slaggatan, Åsgatan, Trotzgatan och Blindgatan som avslutas "blint". D.v.s. slutar in i ett kvarter.
submitted by fREDlig- to falun [link] [comments]


2018.02.20 17:30 USobserver Grundslagsändringarna och avveckligen av den svenska demokratin.

En nästan enig riksdag (87%) jobbar just nu på att få igenom tre stycken grundslagsändringar som kan vara av intresse.
Det berör framför allt Tryckfrihetsordningen, Offentlighetsprincipen samt Yttrandefriheten.
Alla dessa ändringar har fått massiv kritik i olika instanser men jag tänkte gå igenom dom lite snabbt för underlag till diskussion.
Här kommer dom:
I. Tryckfrihetsordningen i propositionen ”Ändrade mediegrundlagar 2017/18:49”
Citat:
Grundlagsförändringen medger därmed förcensur genom vanlig lagstiftning som kan, med snabberedning, gå från tanke till färdig lag på två månader.
Katarina Rikte som är hovrättsråd vid Hovrätten över Skåne är en av de kritiska:
"– Det man gör med de här bestämmelserna är att man öppnar ett gigantiskt svart hål i grundlagsskyddet. Det är inte så att man får publicera eller yttra vad som helst i ett grundlagsskyddat medium. Man får publicera vad som helst, men man kan straffas i efterhand för vissa publiceringar. De här bestämmelserna, de öppnar för detta, de står i strid mot censurförbudet. De innebär bland annat att man får ställa upp villkor och bestämma om andra straffbestämmelser och andra sanktioner än de som anges i grundlagarna."
I praktiken rundas Tryckfrihetsförordningen med en permanent delegationslagstiftning till riksdagen.
Propositionen ligger nu på Konstitutionsutskottets bord för beredning. Inget parti har vare sig medlemmars eller väljares mandat att tillstyrka den. Trots det står idag sju av åtta partier bakom grundlagsändringarna.
II. Offentlighetsprincipen: En annan del av ”Ändrade mediegrundlagar 2017/18:49” är att bara "seriösa" aktörer ska kunna utnyttja söktjänster som lexbase.
Givetvis är det ganska oklart vad en seriös aktör är för något och det är alltså något som man öppnar upp för statligt bestämmande.
I praktiken gör man det svårt för vanliga medborgare eller journalistetidningar som staten inte tycker om att komma åt offentliga uppgifter.
III. Yttrandefriheten / Meddelarskyddet: En tredje grundlagsförändring som förbereds inför nästa mandatperiod är SOU 2017:70, en ny lag om utlandsspionage.
I denna lag, som främst är avsedd för nyhetsrapportering av militära eller polisiära insatser som påverkar Sveriges relation med främmande makt, förbehåller sig staten att sätta in omfattande tvångsåtgärder redan om misstanke finns om att en journalist har för avsikt att skriva en artikel för publicering.
Flera delar av meddelarskyddet upphävs och lagen är skriven på ett sådant sätt att i praktiken alla relationer som Sverige har med stater eller mellanstatliga organisationer som påverkas av en nyhetsrapportering omfattas om det kan rymmas inom begreppet ”Fred och Säkerhet”.
Sammanställda öppna uppgifter som presenteras i redaktionell text kan bli straffbara om de sätter Sverige i en ofördelaktig position i förhållande till främmande makt eller mellanstatliga organisationer. I en förlängning kan skapandet av en annan Sverigebild än den önskade bli straffbart om det kan ledas i bevis att det påverkar relationerna med andra länder.
Två exempel på saker som skulle kunna falla under denna tredje ändring och där staten skulle kunna ge sig rättigheter att spionera/tvångsåtgärder mot enskilda journalister är:
Diskussionsunderlag:
submitted by USobserver to svenskpolitik [link] [comments]


2016.09.03 07:33 mjauofthedamned Varför "gnäller" Poliser?

Citat från https://www.facebook.com/Martin.Melin.Officiell/
Jag vet poliser som är starka, modiga, orädda och inte skulle tveka en sekund att kasta sig in i en situation där de skulle riskera att åka på stryk, eller kanske till och med ännu värre. De vet vad jobbet innebär, och de vet att fara är en del av det. De här poliserna har stått i tunnelbanevagnar fulla av gapiga fotbollssupportrar, de har stått längst fram vid kravallstaket och blivit både spottade och slagna på. De har kört i 200 kilometer i timmen på hala vägar, för att hinna förhindra brott och de har brottats med psykopater.
De är - vad jag kallar - riktiga snutar. De som jobbar på gatan, dag som natt, helger, övertid, när alla andra sover eller har semester. De är de killar och tjejer som allmänheten önskar ska komma till deras undsättning när skiten träffat fläkten, för att använda det uttrycket.
Det är dom som hjälper dig och mig.
Men, nu är det flera av dom som börjar tappa gnistan och motivationen. Det är inte kul längre, säger dom. Något har ändrats. Viljan att ”gripa bus” har försvunnit.
”Jag vill inte riskera att komma hem till min dotter med halva ansiktet bortbränt”, säger en av dom.
”Jag tjänar 25 000 kronor i månaden. Varför ska jag riskera att få mina tänder utslagna av en sten”, säger en annan.
Det är många som undrar vad det är polisen gnäller på i alla debattartiklar, tweets och inlägg på sociala medier.
Jo, vi gnäller på situationen. Vi gnäller på att poliser har för dålig lön. Vi gnäller på att vi inte kan göra vårat jobb ordentligt. Vi gnäller på att ingen lyssnar på oss.
Vi gnäller för att vi vill kunna göra ett bra jobb.
Vi gnäller för att vi bryr oss.
Vi vill se en fungerande polis. Vi har valt det här yrket för att vi vill göra vad vi kan så att tjejer ska kunna gå på konsert utan att bli tafsad på, att unga män ska kunna gå på bio utan att bli rånade av andra unga män, där knarklangare inte ska kunna sälja hasch till tolvåringar ostraffat och där pedofiler, våldtäktsmän och mördare inte ska kunna härja utan att någon försöker stoppa dom.
Vi vill göra en skillnad.
De allra flesta poliser valde yrket just därför, för att de ville vara den där personen som kommer när någon ropar på hjälp, eller i bästa fall vara på plats innan ropet kommer.
Idag fungerar inte det där, vi känner oss överkörda – av de som styr, av de som bestämmer och av de som har som uppgift att leda oss.
Det är därför vi gnäller, det är därför vi tjatar, det är därför vi inte längre kniper igen, trots att vissa chefer gör allt de kan för att tona ner klagomålen, be oss ha tålamod – ”vänta och se.”
”Allt kommer ordna sig”, säger en chef.
”Ge det bara lite tid”, säger en annan.
Jag är ledsen, polischefer, men en myndighet som polisens måste funka dag ett, det går inte att låta kriminella element ta över område efter område i våra förorter, medan polisen ”organiserar sig”. Det är mark vi aldrig kommer kunna ta tillbaka, aldrig – det är förlorad mark.
Och till de politiker som är ansvariga – varför väljer ni att bara lyssna på cheferna, som tjänar miljoner om året utan att ens komma i närheten av den verksamhet som de styr över, varför lyssnar ni inte på de tusentals poliser som varje dag, med dålig lön och urusla arbetsförhållanden, sliter med att se till att det här samhället inte helt kollapsar?
Varför lyssnar ni inte? Verkligheten kanske inte passar in med den budget som gäller, men då får man väl ändra på budgeten. Jag är ledsen, men det kommer kosta bra mycket mer i det långa loppet med en dåligt rustad och dåligt motiverad polis, än om det skulle satsas rejält på den.
Tänk inte ett år framåt – tänk tio år frammåt.
Snälla politiker - om vi inte får en ändring nu, idag, inte nästa vecka – idag, kommer det gå riktigt, riktigt åt helvete, och i historieböckerna kommer det vara era namn som våra barn och barnbarn kommer läsa om.
Vill ni det?
Visa att även ni har tagit ert jobb av en orsak, att ni också vill göra skillnad, att ni också brinner för att det här samhället ska bli en bättre plats.
För i helvete - på ren svenska - öppna ögonen och inse att vi är på väg mot ett stup, och det rullar fortare och fortare för var dag. Om inte ni ser det här, lyssna i alla fall på de som gör det.
Stoppa det här nu innan det är för sent.
Vi ska dock inte glömma vad vår statsminister har sagt http://www.svt.se/nyheteinrikes/lofven-ingen-poliskris Skämmes ta'me fan.
Jag hade en mardröm härom natten, där jag tillsammans med övriga från min pluton i lumpen blev inkallade för att ta tillbaka mark som polisen förlorat kontrollen över. Lycka till... repmånad med skarpladdade bössor i händerna på småbarns farsor. Vilken jävla katastrof...
submitted by mjauofthedamned to sweden [link] [comments]


Gustavsvik och Öppna Förskolan - VLOGG 'Våren närmar sej city' Ulf Lundell Svensk Politik TV - YouTube Comhems dygnetrunt öppna kundtjänst, försök 1 Öppna Hegrind LONDON SWINGS TO GREATEST PIANO DUO EVER! - YouTube Min Resa I Minecraft! 🌎 #1 - YouTube POOR OLD MAN PLAYS AMAZING EXCITING PIANO IN MALL - YouTube Littlest Pet Shop What's Next? (English)

Debatt: Öppna Träffpunkten City – Norra Halland

 1. Gustavsvik och Öppna Förskolan - VLOGG
 2. 'Våren närmar sej city' Ulf Lundell
 3. Svensk Politik TV - YouTube
 4. Comhems dygnetrunt öppna kundtjänst, försök 1
 5. Öppna Hegrind
 6. LONDON SWINGS TO GREATEST PIANO DUO EVER! - YouTube
 7. Min Resa I Minecraft! 🌎 #1 - YouTube
 8. POOR OLD MAN PLAYS AMAZING EXCITING PIANO IN MALL - YouTube
 9. Littlest Pet Shop What's Next? (English)
 10. Det Jag Inte Vågat Tro

En helt vanlig Torsdag i vår vardag. Vi besöker Öppna Förskolan, åker på Simskola på Gustavsvik , leker hemma och äter middag innan det är dags att säga God natt. Tack för att ni valt ... This passing spooky poor old man stops by to play amazing and very energetic Boogie Woogie on the public piano in a shopping mall. Support me on PATREON: www... Blythe:Hey, varför inte alla tre? Vad väntar mig? I en värld med allt möjligt här. Kanske spela stjärna i en ny pjäs? Va ett stort namn på upp och ner Broadway. Öppna en butik med mina ... Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Öppna Hegrind · MZ.412 Svartmyrkr ℗ 2019 Cold Spring Released on: 2019-02-08 Auto-generated by YouTube. Från albumet Törst (1976). Our new desktop experience was built to be your music destination. Listen to official albums & more. Terry Miles and Dr K rock out a fantastic duet playing The Best Boogie Woogie Piano EVER! Onlookers Get Hooked To The Boogie Bug and LOVE IT! www.patreon.com... När tv-bilden helt plötsligt bara försvann ringde vi Comhem för att få hjälp med problemet. Jag kan inte påstå att vi kände oss klokare efter samtalet direkt. Politiker Citat 'Stockholmare är smartare är smartare än lantisar' -Anna Kindberg Batra 'Lita inte på politikerna' -Fredrik Reinfeldt 'Det är bara käbbel' -S... 🔻Öppna för info om videon!🔻 Detta är första avsnittet av min nya serie Min Resa I Minecraft!! I denna serie kommer jag visa er hur jag upptäcker spelet Minec... Provided to YouTube by The Orchard Enterprises Det Jag Inte Vågat Tro · Kristina Bergvall Med Öppna Händer ℗ 2013 David Media Released on: 2005-06-01 Music Publisher: David Songs Auto ...