Serieuze partner

Als Suriname een serieuze partner wil zijn voor de Guyanese-olie-industrie, moet het het CARICOM-Tax-Verdrag eerder dan later ratificeren. Ja, Suriname kan op korte termijn belastinginkomsten verliezen als gevolg van het belastingverdrag, maar de toename van de economische activiteit zal meervoudig compenseren. Het plannen van een vakantie, met elkaars auto's rijden en een huissleutel van je partner hebben, zijn allemaal tekenen dat een relatie serieus is geworden. Maar zijn er nog meer manieren om te ... Hoe kun je als serieuze partner samen met woningcorporaties en huurders tot resultaten komen in dit nog vrijwel onontgonnen marktsegment? Christoffel Klap van woningcorporatie Portaal trapt af. Portaal is een landelijke corporatie met 56.000 woningen. Duurzaamheid is een basisuitgangspunt waaraan je moet meewerken, meent Portaal. Kan jij de meeste punten van dit lijstje afvinken? Dan behoren jij en je partner thuis in het lijstje met gelukkige koppels. Score! Deze dingen doen alle gelukkige koppels met een serieuze relatie. 1. Je vindt hier vrouwen terug uit jouw buurt, meld je vandaag nog aan en start je zoektocht naar een serieuze relatie. Deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door personen van 18 jaar en ouder. Wees erop bedacht dat deze website expliciet seksuele en erotische content, zoals foto’s en tekstberichten, bevat. Deze zijn niet bestemd voor ... Als serieuze datingsite proberen wij ons optimaal voor u in te zetten. Door veel aandacht en persoonlijke bemiddeling vindt ruim 75 procent van de mensen die zich bij ons inschrijft binnen een jaar een vaste partner. Ontdek op datepartner.be hoe snel en eenvoudig u een serieuze partner vind. Aanmelden is simpel en volledig GRATIS, na aanmelding kan je direct een partner zoeken!! Ons uitgebreide matching systeem helpt u om gemakkelijk een partner te vinden. Je kunt GRATIS chatten, foto's bekijken, plezier hebben en kennis maken met uw nieuwe partner! ... Een serieuze relatie is er één die begrijpt wat openheid, eerlijkheid, vrijheid, respect en oprechtheid is. ... je moet altijd jezelf zijn en je gedachten delen met je partner. Verschuil je niet achter voorwendselen. We zijn geneigd om ons op te tutten voor anderen en te zeggen wat we denken dat zij willen horen, maar waar zijn wij in dit ... Een serieuze partner De rol van reputatie in de besluitvorming over militaire bijdragen aan internationale missies Drs. Diana Wolters, s1451960, 1 oktober 2015 Eerste begeleider: prof. dr. Jan van der Meulen, tweede begeleider: dr. Niels van Willigen Master Political Science, Universiteit Leiden

KS0042: Kamerbrief ter reactie op aangenomen moties (0117-0121)

2019.11.19 19:00 GERDI-RMTK KS0042: Kamerbrief ter reactie op aangenomen moties (0117-0121)

Kamerbrief ter reactie op aangenomen moties (0117-0121)

Datum: 14-11-2019
Geachte Voorzitter,
Het kabinet heeft kennis genomen van het aannemen van een vijftal moties. Hierop zal ik namens het kabinet reageren.
Motie 0117 LordAverap c.s. omtrent een bindend correctief referendum. In het debat hierover heb ik uitvoerig behandeld waarom het kabinet geen heil ziet in het invoeren van een bindend correctief referendum. Aan het einde van dit debat bleven veel van mijn zorgen over referenda bestaan en vragen over die zorgen kon de heer LordAverap niet beantwoorden. Ik zal nu voor de volledigheid nog even de problemen die het kabinet ziet met referenda opsommen. Ten eerste heb ik een probleem met het feit dat referenda vooral interessant zijn voor het kamp die de aanvraag doet. Er zal vooral campagne worden gevoerd door de aanvragers. Het is echter ook van belang dat de andere kant van de zaak goed belicht wordt. Wie gaat die financieren? Waarom zou je geld er insteken, als het toch niet jouw directe verantwoordelijkheid is? Daarnaast is er een groot risico op, al dan niet expres, misleidende campagnes. Hierdoor wordt de uitslag van het referendum onbetrouwbaar. Daarnaast zet ik vraagtekens bij het bindende karakter. Hoelang blijft de uitslag van het referendum bindend? Er werd geopperd dat referenda de uitkomst zouden zijn bij een politieke stilstand te voorkomen. Dit betwijfel ik, aangezien het een correctief referendum betreft. De politiek moet dus eerst tot een gezamenlijke oplossing komen op de lastige thema's. Die oplossingen moeten dan daarna weer ongedaan worden gemaakt. Het versimpelt dus niet de politieke besluitvorming, maar maakt die juist gecompliceerder. Het kabinet gaat deze motie links laten liggen. Wel zijn wij bereid om naar andere vormen te kijken om het volk, met name de jeugd, meer te interesseren in de politiek. Misschien dat een soort simulatie op sociale media een idee is.
Motie 0118 Hans-Wiegel c.s. tot het maken van een vrije dag van Bevrijdingsdag Inmiddels heeft het kabinet een onderhandeling gestart met zowel de indiener als andere oppositiepartijen om te komen tot een uitvoering van deze motie, waarin ook het door ontwikkelen en gedeeltelijk laten vervallen van de Winkeltijdenwet, de Zondagswet en de Algemene Termijnenwet onder valt. Ik hoop hiertoe binnen enkele weken gezamenlijke voorstellen te kunnen doen aan de Kamer. Het kabinet is dus, in samenwerking met de oppositie, aan het werk om deze motie uit te voeren.
Motie 0119 Alfus c.s. tot toevoeging telecommunicatiebedrijven van de Volksrepubliek China op de lijst van W0007-I Deze motie verzoekt de regering om meerdere zaken. Het eerste verzoek, omtrent de lijst wet digitale bescherming Diplomaten en Ambassadeurs, wordt ingewilligd. Het tweede verzoek, het weren van de telecommunicatiebedrijven uit alle andere departementen, gaat iets lastiger worden, maar het kabinet gaat wel onderzoek doen naar de mogelijkheden. Het kabinet erkent de problemen en de veiligheidsrisico's en gaat aan de slag om binnen de ministeries en overheidsinstanties te kijken naar de mogelijkheden om de risico's te beperken. Het laatste verzoek, over het 5G-netwerk, is al onderdeel van het kabinetsbeleid, stond ook al in het regeerakkoord, en wordt dus ingewilligd.
Motie 0120 th8 c.s. tot de aanpak van intensieve veehouderij Het kabinet ziet de ernst van de stikstofcrisis en ziet het inkrimpen van de veestapel als een noodzakelijk onderdeel van de noodzakelijke oplossing. Het kabinet gaat graag verder in gesprek met de indiener om te kijken naar de precieze uitvoering van de motie en om te kijken welke aanvullende maatregelen worden gesteund om de stikstofcrisis op te lossen.
Motie 0121 LucasV98 c.s. aangaande het opschorten van het kandidaat-lidmaatschap voor de Europese Unie van de Republiek Turkije Turkije is op dit moment gevaarlijk bezig in Syrië. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, hebben of zijn in het proces van het heffen van sancties. Of een onderdeel daarvan het opschorten van het kandidaat-lidmaatschap van Turkije moet worden, betwijfel ik. Het lijkt mij geen goed idee om Turkije volledig van ons te verzetten. Uiteindelijk moet er weer gewerkt worden aan een goede relatie met Turkije, daar zij veel voor ons kunnen betekenen. Desalniettemin erkent het kabinet dat Turkije op dit moment een aantal serieuze dreigingen opzet, waartegen wij ons wel moeten verzetten. Ik ga met de EU-partners in gesprek over de situatie en daar zal ik ook het aannemen van deze motie ter sprake brengen en polsen wat de andere regeringsleiders daarvan vinden.
Ik ben zeer te spreken over de mogelijkheden tot samenwerking die voorkomt uit deze moties en ik hoop dat de oppositie de handreiking aanneemt om hierover verder in gesprek te gaan.
Getekend,
House_of_Farts
De Minister-President,
Minister van Algemene Zaken,

Deze kamerbrief is ingediend door House_of_Farts namens de regering

De eerste lezing loopt tot 22-11-2019

submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]


2019.02.11 13:15 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Ploumen over de heimelijke zuivering door de Zimbabwaanse overheid

  Hierbij bied ik u antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Ploumen over de heimelijke zuivering door de Zimbabwaanse overheid. Deze vragen werden ingezonden op 31 januari 2019 met kenmerk 2019Z01724.   De Minister van Buitenlandse Zaken,   Stef Blok   Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Ploumen (PvdA) over de heimelijke zuivering door de Zimbabwaanse overheid (ingezonden 31 januari 2019)   Vraag 1   Heeft u kennisgenomen van de berichten ‘Zimbabwes heimelijke zuivering’ en ‘After Protests, a Bloody Crackdown in Zimbabwe’?   Antwoord   Ja.   Vraag 2 Heeft u (laten) onderzoeken of de berichten juist zijn dat activisten, vakbondsleiders en zelfs oppositieparlementsleden verdwijnen? Zo nee, waarom niet?   Vraag 3   Hoe denkt u over de omstandigheden waarin Zimbabwaanse oppositieleden, vakbondsleiders en activisten zich nu bevinden? Welke stappen gaat u ondernemen?   Antwoord vraag 2 en 3   Het kabinet maakt zich grote zorgen over de mensenrechtensituatie in Zimbabwe, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting. De Nederlandse ambassade in Harare volgt de situatie op de voet. Een betrouwbare Zimbabwaanse ngo heeft sinds 15 januari 2019 ruim 1800 serieuze mensenrechtenschendingen door het leger en de politie gedocumenteerd. In de afgelopen weken zijn veel activisten, vakbondsleiders en oppositieleden ondergedoken of gearresteerd. Een aantal hiervan is nu weer vrijgelaten.   Nederland zet zich wereldwijd in voor mensenrechten, en in Zimbabwe is de verbetering van de mensenrechtensituatie en rechtsorde een van de belangrijkste aandachtspunten van de ambassade. Nederland heeft zich hard gemaakt voor de EU-verklaring van 17 januari 2019, waarin de mensenrechtenschendingen stevig worden veroordeeld. De ambassade ondersteunt lokale ngo’s die zich inzetten om de mensenrechtensituatie te verbeteren en heeft gesproken met slachtoffers van het geweld in Harare en Bulawayo om zich uit eerste hand te laten informeren. Nederland heeft bovendien een aantal rechtszaken bijgewoond om daarmee mensenrechtenverdedigers te ondersteunen, en het signaal af te geven dat veroordelingen van mensenrechtenverdedigers nauwgezet worden gevolgd. Ook heeft Nederland de mogelijkheden voor noodfondsen of een tijdelijk veilig heenkomen in kaart gebracht en mensenrechtenverdedigers en relevante ngo’s hierover geïnformeerd. Daarnaast kaart Nederland, ook in Europees verband, deze misstanden stevig aan bij de Zimbabwaanse.   Vraag 4 Heeft u of gaat u contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging in Zimbabwe over bovengenoemde omstandigheden? Heeft u wellicht contact gehad met de niet-gouvernementele organisaties ter plaatse? Zo ja, wat is er uit deze contacten gekomen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Het primaire contact loopt via de ambassade in Harare. Deze onderhoudt nauwe en dagelijkse contacten met lokale ngo’s, mensenrechtenverdedigers en advocaten, en heeft hierdoor een duidelijk beeld van de zorgwekkende situatie en gebrekkige rechtsgang in Zimbabwe.   Vraag 5   Deelt u de mening dat overheden verantwoordelijk zijn voor en gehouden kunnen worden aan het naleven van mensenrechten, waaronder het recht op demonstratie en de vrijheid van meningsuiting? Zo ja, heeft u inmiddels contact opgenomen met uw Zimbabwaanse ambtsgenoot om uw zorgen over te brengen? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Ja, de Zimbabwaanse overheid dient verantwoordelijk te worden gehouden voor respect van de mensenrechten. Ik heb op hoogambtelijk niveau op 16 januari 2019 mijn serieuze zorgen laten overbrengen aan de Zimbabwaanse ambassadeur. Daarnaast heeft Nederland deze zorgen in EU-verband aangekaart. De EU-delegatie in Harare heeft hierop de mensenrechtenschendingen besproken met de Zimbabwaanse Minister van Buitenlandse Zaken. Op 20 februari staat een nieuw gesprek gepland in Harare tussen de EU-lidstaten en de Zimbabwaanse autoriteiten, waarbij de mensenrechtensituatie het belangrijkste onderwerp zal zijn.   Vraag 6   Bent u bereid de oproep van de VN-mensenrechtencommissaris van 19 januari 2019 aan de Zimbabwaanse regering te ondersteunen? Zo ja, op welke wijze gaat u hier uiting gaan geven? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   Ik ondersteun volledig de verklaring van de woordvoerder van de VN-mensenrechtencommissaris van 18 januari 2019. Nederland heeft voordat deze uitkwam al een aantal stappen ondernomen (zie vraag 2 en 3). Onderdeel hiervan was dat Nederland aangedrongen heeft op een EU-verklaring waarin de mensenrechtenschendingen, het disproportionele gebruik van geweld tegen burgers en het blokkeren van toegang tot het internet stevig worden veroordeeld en waarin wordt opgeroepen tot gedegen onderzoek naar de ernstige misstanden en mishandelingen. Deze EU-verklaring werd uitgegeven op 17 januari 2019, zie vraag 3.   Vraag 7   Heeft u inmiddels contact opgenomen met uw Europese ambtsgenoten en/of de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, Mogherini, over de situatie in Zimbabwe? Zo ja, wat heeft dit opgeleverd? Zo nee, waarom niet?   Antwoord   De situatie in Zimbabwe wordt regelmatig in EU-verband besproken. Nederland trekt nauw op met Europese partners om de verbetering van de mensenrechtensituatie aan te kaarten bij de Zimbabwaanse autoriteiten. De EU-verklaring van 17 januari jl. heeft hier in duidelijke termen toe opgeroepen. Momenteel wordt in EU-verband verder gesproken over de meest effectieve inzet richting Zimbabwe. Hierbij is ook aandacht voor de rol die de landen in regio kunnen spelen. Tevens onderzoekt Nederland de mogelijkheden om de situatie in Zimbabwe in VN-verband aan te kaarten, bijvoorbeeld tijdens de aankomende Mensenrechtenraad.
  Datum: 11 februari 2019    Nr: 2019D05622    Indiener: S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.08.22 14:15 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over omkoping van parlementariërs vanuit Azerbeidzjan

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Omtzigt over omkoping van parlementariërs vanuit Azerbeidzjan. Deze vragen werden ingezonden op 3 augustus 2018 met kenmerk 2018Z14497.   De Minister van Buitenlandse Zaken,   Stef Blok   Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Omtzigt over omkoping van parlementariërs vanuit Azerbeidzjan   Vraag 1   Bent u op de hoogte van de “Azerbaijan Laundromat”, lege vennootschappen met 2,9 miljard dollar, die gebruikt zijn om onder andere politici om te kopen en ervoor te zorgen dat er positieve stukken, valse verkiezingswaarnemingen en andere zaken kwamen, om dit land dat tot de slechtste ter wereld behoort op gebieden als corruptie en persvrijheid, een beter imago te geven? 1)   Antwoord   Het kabinet is op de hoogte van de berichtgeving over de zgn. “Azerbaijan Laundromat”.   Vraag 2 Heeft u kennisgenomen van het net verschenen rapport van Transparency International “In whose interest, analyzing how corrupt and repressive regimes seek influence and legitimacy through engagement with UK parliamentarians”? 2)   Vraag 3   Heeft u kennis genomen van de feiten in dat rapport, zoals:   - 111 reizen van parlementariërs en hun staf naar Azerbeidzjan, betaald door de European Azerbaijan Society (TEAS) en staatsinstellingen van Azerbeidzjan;   - twee parlementariërs die 15.000 pond per persoon kregen voor gesprekken en vervolgen positieve stukken over Azerbeidzjan schreven;   - twee leden van het parlement die de verkiezingen in Azerbeidzjan hebben waargenomen, betaald werden door Azerbeidzjan en de verkiezingen prezen, terwijl een gerenommeerde organisatie als de Organisatie voor Vrede en Samenwerking in Europa (OVSE) weigerde verkiezingswaarnemingen te doen;   - een lid van het parlement (de huidige minister Liam Fox) een voorschot van 5.700 pond kreeg van TEAS voor de vertaling van zijn boek in het Turks?   Antwoord vraag 2 en 3   Het kabinet heeft kennis genomen van het Transparency International rapport “In whose interest, analyzing how corrupt and repressive regimes seek influence and legitimacy through engagement with UK parliamentarians”.   Vraag 4 Herinnert u zich dat mede naar aanleiding van de verklaring van Pieter Omtzigt en Frank Schwabe, die ondertekend werd door 137 parlementsleden, er uiteindelijk een onafhankelijk onderzoek kwam naar corruptie in de parlementaire assemblee van de Raad van Europa? 3)   Antwoord   Ja.   Vraag 5 Herinnert u zich dat het rapport van de “Independent investigation body on the allegations of corruption within the Parliamentary Assembly” concludeerde: “The second concerned the actual use of money and other corruptive activities as a means of influencing various activities which were directly or indirectly seen as being in favour of Azerbaijan [...] As to the corruptive activities in favour of Azerbaijan, the Investigation Body established that there was a strong suspicion that certain current and former members of PACE had engaged in activity of a corruptive nature”?   Antwoord   Ja.   Vraag 6 Heeft u kennis genomen van het feit dat de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa bezig is met een schoonmaak en ondertussen   - forse straffen opgelegd heeft aan een aantal huidige leden, waaronder de voormalige voorzitter Pedro Agramunt, en de voormalige fractievoorzitters Cezar Florin Preda (EVP) en Jordi Xucla (ALDE);   - een aantal voormalige leden voor het leven verbannen heeft;   - de parlementen opgedragen heeft om voor 1 januari 2019 zelf acties te ondernemen tegen parlementariërs die de regels overtreden hebben;   - het interne reglement fors heeft aangescherpt?   Antwoord   Het kabinet is op de hoogte van de maatregelen die de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa heeft getroffen.   Vraag 7   Herinnert u zich dat u zelf klip en klaar was over wie de enige hoofdverdachte was in deze omkopingszaak, toen u schreef: “Het rapport bevat belangrijke aanwijzingen voor betrokkenheid van Azerbeidzjan bij corruptie en andere onethische praktijken?” 4)   Antwoord   In het schriftelijk overleg (Kamerstuk 21 501-02, nr.1897), vastgesteld op 18 juli 2018, stelt het kabinet dat “het rapport belangrijke aanwijzingen bevat voor betrokkenheid van Azerbeidzjan bij corruptie en andere onethische praktijken.”   Vraag 8   Bent u ervan op de hoogte dat Azerbeidzjan net als Nederland gewoon lid is van het comité van ministers van de Raad van Europa en dat dat comité nog geen enkel extern onderzoek gelast heeft of Azerbeidzjan schuldig is aan die omkoping?   Antwoord   Het is juist dat Azerbeidzjan net als Nederland lid is van het Comité van Ministers van de Raad van Europa en het Comité van Ministers geen extern onderzoek gelast heeft betreffende de aantijgingen van corruptie in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.   Vraag 9   Herinnert u zich dat zowel het comité van ministers als de Nederlandse regering de hete aardappel doorschuiven aan GRECO, de Group of Member States Against Corruption, een organisatie binnen de Raad van Europa, gespecialiseerd in corruptiebestrijding? 5) 6)   Antwoord   GRECO heeft aangegeven de aanbevelingen van de onderzoekscommissie te betrekken bij de monitoringsactiviteiten ten aanzien van Azerbeidzjan. GRECO is het orgaan binnen de RvE dat lidstaten monitort op het gebied van corruptie. Het ligt daarom voor de hand dat dit orgaan betrokken wordt bij de opvolging van het rapport. Het Kabinet hecht aan een serieuze opvolging en zal het verdere verloop nauwlettend volgen.   Vraag 10   Bent u ervan op de hoogte dat GRECO prima werk aflevert, maar dat het aanbevelingen doet aan lidstaten en dat het dan aan de regering en instituties van de lidstaten is om opvolging te geven aan de aanbevelingen?   Antwoord   Het kabinet is op de hoogte van de werkwijze van GRECO. In de Raad van Europa ondersteunt de Nederlandse regering het werk van GRECO actief.   Vraag 11   Deelt u de mening dat indien de corruptie van parlementariërs vanaf het hoogste niveau wordt aangestuurd, het erg onaannemelijk is dat zo’n collegiale toetsing enig effect zal hebben?   Vraag 12   Bent u bereid om samen met medestanders in de Raad van Europa te pleiten voor een speciaal onafhankelijk en diepgravend onderzoek naar omkoping door Azerbeidzjan (en mogelijk andere landen) binnen de Raad van Europa?   Vraag 13   Indien u daartoe niet bereid bent, hoe denkt u dan dat de waarheid rondom het omkopen boven tafel komt?   Antwoord vraag 11, 12 en 13   Het rapport van de “Independent investigation body on the allegations of corruption within the Parliamentary Assembly” heeft reeds de nodige informatie boven tafel gebracht en geleid tot concrete maatregelen binnen de Assemblee zelf. Binnen de Raad van Europa wordt daarnaast ook op andere vlakken opvolging gegeven aan dit rapport. Zo zal GRECO, zoals aangegeven in het antwoord op vraag 9, de aanbevelingen van de onderzoekscommissie betrekken bij haar monitoringsactiviteiten. Ook organiseert Kroatië, dat als voorzitter van het Comité van Ministers een prioriteit heeft gemaakt van de bestrijding van corruptie, in samenwerking met GRECO op 15 en 16 oktober 2018 een conferentie over «Strengthening transparency and responsibility aimed at prevention of corruption». Daarbij komt vrijwel zeker ook de casus Azerbeidzjan ter sprake. Nederland steunt deze inzet van het Kroatische voorzitterschap.   Het kabinet verwelkomt de tot op heden genomen stappen. Dat heeft Nederland ook tot uitdrukking gebracht in een brief aan de Assemblee die werd ingediend door negen gelijkgezinde landen. In deze brief werd onder meer aangegeven dat de Raad van Europa gebonden is om elke vorm van corruptie binnen haar lidstaten tegen te gaan.   Het kabinet onderstreept dat corruptie een serieuze bedreiging vormt voor de kernwaarden van de Raad van Europa.   Vraag 14   Kunt u aangeven wanneer het rapport over corruptie enin het comité van ministers besproken is en welke besluiten er tot nu toe genomen zijn?   Antwoord   Het rapport van de “Independent investigation body on the allegations of corruption within the Parliamentary Assembly” kwam uit op 22 april 2018. In het Comité van Ministers (CM) heeft op 2 mei 2018 een overleg plaatsgevonden met de toenmalige voorzitter van Assemblee, waarbij ook het rapport genoemd is. Naar aanleiding van de beraadslaging in het CM heeft de toenmalige Deense voorzitter van het CM, Anders Samuelsen, aan de voorzitter van de Assemblee in een brief d.d. 3 mei 2018 onderstreept dat het CM de aanpak van de beschuldigingen van omkoping zorgvuldig zal blijven volgen en waar nodig stappen zal overwegen.   Nederland is bereid om met EU partners in CM verband te onderzoeken welke verdere mogelijkheden er zijn om Azerbeidzjan aan te spreken. Voorts zet Nederland erop in dat het CM de bestrijding van corruptie in PACE ondersteunt, en nauw blijft volgen welke maatregelen er genomen worden.   Vraag 15   Kunt u deze vragen een voor een en binnen de reguliere termijn van drie weken beantwoorden?   Antwoord   Bovenstaande antwoorden zijn binnen de reguliere termijn verzonden.   1) https://www.occrp.org/en/azerbaijanilaundromat/the-influence-machine 2) https://www.transparency.org.uk/publications/in-whose-interest/#.W2KnG9gzagQ 3) http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?fileid=23743&lang=EN ,schriftelijke verklaring 4) Kamerstuk 21501-02, nr. 1897 5) https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24828&lang=en 6) kamerstuk 21501-02, nr. 1897
  Datum: 22 augustus 2018    Nr: 2018D41321    Indiener: S.A. Blok, minister van Buitenlandse Zaken
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.05.25 15:46 kamerstukken-bot Antwoord op vragen van het lid Belhaj over het bericht dat de Koninklijke Marechaussee etnisch profileert op Eindhoven Airport

Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de minister van Defensie over het bericht dat de Koninklijke Marechaussee etnisch profileert op Eindhoven Airport.   Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Belhaj (D66) aan de minister van Defensie over het bericht dat de Koninklijke Marechaussee etnisch profileert op Eindhoven Airport. Deze vragen werden ingezonden op 4 mei 2018 met kenmerk 2018Z08367.   DE MINISTER VAN DEFENSIE,   Ank Bijleveld-Schouten   DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID,   Mark Harbers   2018Z08367   Vragen van het lid Belhaj (D66) aan de minister van Defensie over het bericht dat de Koninklijke Marechaussee etnisch profileert op Eindhoven Airport. (ingezonden 4 mei 2018)   1   Bent u bekend met het bericht “Oud-raadslid Bamenga uit Eindhoven ontzettend woedend om 'etnisch profileren' op Eindhoven Airport”? 1)   2   Bent u het er mee eens dat het een vereiste is van behoorlijk overheidsoptreden dat grondrechten van burgers worden gerespecteerd en dat artikel 1 van de Grondwet een belangrijke basis biedt voor de bestrijding van discriminatie? Bent u het er voorts mee eens dat het discriminatieverbod voor bestuursorganen inhoudt dat zij geen onderscheid mogen maken naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?   3   Deelt u de mening dat het voorgaande met zich meebrengt dat ambtenaren bij hun optreden personen op grond van hun uiterlijk en/of afkomst niet in negatieve zin anders mogen behandelen dan andere personen en dat ook de schijn van een dergelijk optreden op grond van iemands uiterlijk en/of afkomst dient te worden vermeden? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?   11   Bent u bekend met het rapport “Uit de rij gehaald”, een onderzoek naar de wijze waarop de Kmar het Mobiele Toezicht Veiligheid op Rotterdam The Hague Airport verrichtte? Zo ja, bent u voorts bekend met het advies van de Nationale Ombudsman om op basis van objectieve criteria de MTV-controles in te zetten zodat (de schijn van) discriminaties op basis van huidskleur vermeden wordt? 3)   Antwoord op vragen 1, 2, 3 en 11:   Ja.   4   Hoe duidt u de gebeurtenissen van afgelopen maandag op Eindhoven Airport, waaruit blijkt dat meerdere personen op basis van hun huidskleur apart genomen werden voor extra controle?   9   Kunt u in uw antwoord reflecteren op het gegeven dat op Eindhoven Airport niet alleen twee mannen (apart van elkaar) met een donkere huidskleur uit de rij werden gehaald, maar ook een donkere vrouw met kinderen? Bent u het eens dat de mannen en de vrouw met kinderen compleet verschillende profielen hebben behalve hun overeenkomstige huidskleur? Bent u het er mee eens dat hiermee het beeld kan ontstaan dat sprake was van etnisch profileren? Waarom wel of waarom niet?   Antwoord op de vragen 4 en 9:   Ik vind het vervelend dat betrokkene de controle als kwetsend en discriminerend ervaren heeft. Non-discriminatoir handelen is het uitgangspunt bij alle uitvoeringshandelingen van de KMar. Profileren is een belangrijk element voor de KMar om informatie gestuurd, professioneel en integer uitvoering te geven aan haar taken ten behoeve van de veiligheid van Nederland.   De Koninklijke Marechaussee heeft naar aanleiding van de berichtgeving zelf contact opgenomen met betrokkene en heeft betrokkene uitgenodigd om een klacht in te dienen. Wanneer een klacht wordt ingediend, zal de klachtenprocedure in gang worden gezet en zal de gebeurtenis worden geduid aan de hand van constateringen van beide partijen. Op dit moment is nog geen klacht van betrokkene ontvangen. De Koninklijke Marechaussee en betrokkene zijn nog in gesprek met elkaar.   5   Bent u bereid om te onderzoeken of deze casus duidt op een trend of past in een breder patroon?   6   Deelt u de mening dat klachten over discriminatie zeer ernstig dienen te worden genomen en dat wanneer er serieuze aanwijzingen zijn deze grondig dienen te worden onderzocht? Zo ja, gaat u naar aanleiding van het incident op Eindhoven Airport zelfstandig onderzoek verrichten? Zo nee, waarom niet?   7   Deelt u de mening dat juist bij een beschuldiging als deze in het kader van de Mobiele Toezicht Veiligheidscontroles het ook in het belang is van het bestuursorgaan om deze klacht te onderzoeken en precies te achterhalen wat er is gebeurd?   Antwoord op vragen 5, 6 en 7:   Ja, klachten over discriminatie neem ik zeer serieus en zullen grondig moeten worden onderzocht. Ik deel de mening dat het ook in het belang van het bestuursorgaan is, om beschuldigingen als deze als klacht te onderzoeken. De Koninklijke Marechaussee heeft contact opgenomen met betrokkene en heeft hem uitgenodigd om een klacht in te dienen. Op dit moment is nog geen klacht van betrokkene ontvangen. De Koninklijke Marechaussee en de betrokkene zijn in gesprek met elkaar.   Daarnaast reflecteert de Koninklijke Marechaussee intern op haar handelen zowel ten aanzien van een individuele casus als aan de hand van analyses die kunnen duiden op trends of patronen. Hierbij verwijs ik tevens naar de antwoorden op de vragen 17 t/m 20.   8   Bent u bekend met de reactie van de Koninklijke Marechaussee (Kmar), waarin het volgende werd aangeven: “Profileren is een belangrijk middel voor de Marechaussee. De profielen berusten op historische ervaringen en cijfers, informatie, inlichtingen en risico-indicatoren. Het uiterlijk voorkomen (waaronder etniciteit) kan hierbij relevant zijn, maar altijd mede op grond van andere objectieve indicatoren of informatie”? 2)   Ja.   10   Bent u het er mee eens dat huidskleur en/of (vermeende) afkomst nooit een objectieve indicator is of iemand een zware crimineel of terrorist is en nooit een reden mag zijn voor een controle?   14   Welke aanvullend beleid is er ingevoerd om (de schijn van) etnisch profileren te vermijden naar aanleiding van bijvoorbeeld het rapport «Beslissen in Grensgebieden» van de Universiteit Leiden (april 2016) door professor Maartje van der Woude?   Antwoord op vragen 10 en 14:   Non-discriminatoir handelen is het uitgangspunt bij alle uitvoeringshandelingen van de KMar. Profileren is een belangrijk middel voor de KMar om informatiegestuurd, professioneel en integer haar taken ten behoeve van de veiligheid van Nederland te verrichten. De KMar gebruikt profielen die berusten op historische ervaringen en cijfers, informatie, inlichtingen en risico-indicatoren. Op basis van deze profielen wordt met behulp van technische middelen bepaald wie wordt gecontroleerd. Ook wordt gekeken naar afwijkingen van de norm, risico-indicatoren en specifieke signaleringen van personen. Het uiterlijk voorkomen (waaronder etniciteit) kan hier onderdeel van uitmaken, maar altijd in combinatie met andere objectieve indicatoren of informatie zoals hierboven genoemd. Daarnaast moet een controle uitlegbaar zijn en dient correcte bejegening van personen voorop te staan. Ter ondersteuning hiervan is gekozen om de Behavior Detection methode Predictive Profiling breed in de organisatie te hanteren. De methode biedt handvatten voor zelfreflectie, objectief handelen en het verbaliseren van waargenomen afwijkend gedrag.   Zie ook de beantwoording op de Kamervragen van 13 april 2017 (Aanhangsel van de Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 1900).   12   Op welke wijze is door zowel het Ministerie van Defensie als de Kmar opvolging gegeven aan het rapport “Uit de rij gehaald” en de aanbevelingen van de Nationale ombudsman? Hoe verhoudt de reactie van de woordvoerder van de Kmar in het Eindhovens Dagblad hiertoe dan wel het naar aanleiding van die aanbeveling gewijzigde beleid?   13   In welke mate heeft de KMar sinds 19 mei 2017 naar aanleiding van de beantwoording van Kamervragen over het bericht dat de marechaussee bij de Rotterdam The Hague Airport discrimineert, werkelijk objectieve criteria aangepast? Kunt u in uw antwoord reflecteren op uw beantwoording van destijds, waarin werd aangegeven dat de KMar doorlopend beziet of objectieve criteria moeten worden aangepast en aangevuld om de informatie gestuurde controles zorgvuldig te kunnen uitvoeren en op een juiste manier te kunnen profileren? 4)   15   Welke initiatieven en concrete maatregelen worden op dit moment binnen de KMar genomen om etnisch profileren te voorkomen?   Antwoorden op vragen 12, 13 en 15:   De Koninklijke Marechaussee heeft reeds een werkgroep ‘Profileren’ ingesteld die zich bezighoudt met het verder verbeteren van profileringstechnieken en het breed uitdragen van de Behavior Detection methode Predictive Profiling in de organisatie. De medewerkers worden opgeleid afwijkend gedrag te detecteren. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan de (relevantie van de) indicator ‘etniciteit’. Tevens wordt er in de uitvoering geïnvesteerd in specifieke profileringstechnieken gericht op gedragsonderkenning. De implementatie van deze maatregelen is nog volop aan de gang.   De KMar neemt samen met de NCTV deel aan de European Civil Aviation Conference (ECAC) Behavior Detection Studygroup (BDSG). Doelstellingen van deze BDSG zijn het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van ‘Behavior Detection’. De KMar streeft naar verbetering en vooruitgang en heeft daarom haar methode onlangs onderworpen aan de kritische blik van onze internationale ketenpartners in de luchthavenbranche en de wetenschap (ECAC BDSG). De methode van de KMar dient nu zelfs als voorbeeld voor onze partners.   De KMar heeft een nieuwe folder Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV) ontwikkeld. De brochure is gemaakt om de burger die staande is gehouden bij een MTV-controle informatie mee te geven. Het helpt daarmee ook de KMar-collega bij vragen van burgers over de MTV-controle en/of staande houding. Uit de rapportage is naar voren gekomen dat er behoefte is naar eenduidige uitleg over de controle zoals door ons wordt uitgevoerd. Deze nieuwe meertalige folder is vanaf 14 mei 2018 beschikbaar.   Objectieve criteria en profielen zijn plaats –en tijdsgebonden. Al naar gelang van veranderde modus operandi, trends, ervaring, risico-indicatoren, informatie van (internationale)partners worden de objectieve criteria en profielen aangepast. Deze profielen zijn vertrouwelijk en worden intern gebruikt.   Tenslotte is met de Nationale Ombudsman is afgesproken dat hij binnenkort een werkbezoek aan de Koninklijke Marechaussee brengt, zodat hij de voortgang van zijn aanbevelingen kan zien en beoordelen.   16   In hoeverre is etnisch profileren onderdeel van de scholing en opleiding binnen Defensie? In hoeverre vindt u de eerder genomen maatregelen en initiatieven voldoende?   Professioneel en integer optreden zitten in alle opleidingen verweven. Als rode draad in de opleiding komt het overal aan bod. Het is een vaardigheid die continue aangescherpt wordt. In opleidingen, trainingen en dagelijkse briefings wordt hier dan ook aandacht aan besteed. Daarnaast zijn informatie en e-learning modules over het uitvoeren van controles beschikbaar via de (mobiele) digitale werkplek en worden medewerkers getraind om elkaar aan te spreken op onjuist gedrag. De Behavior Detection methode Predictive Profiling is thans geïntegreerd in de initiële opleidingen op het taakveld bewaken en beveiligen en wordt geïntegreerd in de overige initiële opleidingen.   17   Ziet u aanleiding om actief beleid (en dus meer dan op basis van ingediende klachten) te voeren om een beeld te krijgen van de omvang van etnisch profileren door de KMar op vliegvelden? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?   18   Kunt u aangeven hoeveel klachten er zijn ingediend sinds april 2017 met betrekking tot etnisch profileren door de KMar? Op welke wijze zijn dergelijke klachten afgehandeld?   19   Bent u bereid periodiek verslaglegging doen over het aantal meldingen aan de Kamer? Zo ja, met welke frequentie? Zo nee, waarom niet?   20   Kunt u aangeven hoe het is gesteld met de meldingsbereidheid met betrekking tot klachten over etnisch profileren door de KMar? Zo ja, indien deze laag is, kunt u dan aangeven waardoor dit komt en bent u bereid om de meldingsbereidheid te verhogen?   Antwoorden op vragen 17, 18, 19 en 20:   Vanaf april 2017 heef de Koninklijke Marechaussee acht klachten ontvangen over etnisch profileren. De meldingsbereidheid met betrekking tot klachten is de laatste jaren sterk vergroot. De meldeklager kan een klacht/melding indienen middels een internetformulier, een email of middels brief op het postadres. De melder kan ook contact opnemen middels het centrale 0800-1814 nummer waarbij deze telefonisch te woord wordt gestaan en melder het proces wordt toegelicht. Tot slot zijn op de doorlaatposten dan wel controle posten van de Koninklijke Marechaussee folders ter beschikking in diverse talen welke uitgereikt kunnen worden aan de melder indien deze een klacht wenst in te dienen. Alle klachten, waaronder over etnisch profileren die worden ingediend, worden afgehandeld conform de Algemene wet bestuursrecht (AWB). Voor de behandeling van deze klachten heeft de Koninklijke Marechaussee haar eigen Klachtenregeling politietaken Koninklijke Marechaussee/krijgsmacht 2004. De klachten krijgen eerst behandeling in de eerste fase (ook wel informele fase genoemd). Hierbij tracht de Koninklijke Marechaussee in gesprek ter gaan met melder en het eventueel geschonden vertrouwen te herstellen en te leren uit de ervaring(en) van melder. Mocht dit in de eerste fase niet zijn gelukt, dan wordt de klacht voorgelegd aan de Onafhankelijke klachtencommissie. Deze commissie bestaat niet uit medewerkers van Defensie/Koninklijke Marechaussee. Op basis van het advies van de commissie wordt doonamens de Commandant Koninklijke Marechaussee de “Beslissing op Klacht” gesteld. Mocht melder het hier niet mee eens zijn, dan kan melder zich wenden tot de Nationale Ombudsman.   De Koninklijke Marechaussee analyseert de ontwikkelingen en berichten uit de maatschappij voor wat betreft de betekenis voor de uitvoering van haar processen. Ontwikkelingen voortkomend uit klachten worden zo snel mogelijk gesignaleerd en hierover wordt jaarlijks verslaglegging gedaan in het Jaarverslag Integriteit KMar. Vanaf 2018 zal in het jaarverslag expliciet ingegaan worden op het beeld en omvang van etnisch profileren door de Koninklijke Marechaussee op vliegvelden. De Koninklijke Marechaussee is daarnaast voornemens om haar ingestelde beleid te evalueren.   1) https://www.ed.nl/eindhoven/oud-eindhovens-raadslid-bamenga-ontzettend-woedend-om-etnisch-profileren-op-eindhoven-airport~ab9743a4/   2) https://www.ed.nl/eindhoven/oud-eindhovens-raadslid-bamenga-ontzettend-woedend-om-etnisch-profileren-op-eindhoven-airport~ab9743a4/   3) https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/rapport/20170044.pdf   4) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2016-2017, nr. 1900  
  Datum: 25 mei 2018    Nr: 2018D30520    Indiener: A.Th.B. Bijleveld-Schouten, minister van Defensie
Bron:    tweedekamer.nl
submitted by kamerstukken-bot to kamerstukken [link] [comments]


2018.03.07 21:22 Jstyleezx Leerdoel vertrouwen - Portfolio ~ Jeroen Kopczinski

Vertrouwen. Het tweede leerdoel is om meer vertrouwen te ontwikkelen naar projectgenoten en mijn team. Zelf vind ik het lastig om de controle los te laten aan anderen waar ik zelf voor (een gedeelte) verantwoordelijk voor ben. Dit zal vast te maken hebben met het feit dat op de middelbare school de samenwerkingsverbanden verschrikkelijk slecht gingen. Zo was er meervoudig plagiaat gepleegd door mijn partner bij het profielwerkstuk, was bij muziekles mijn partner verschrikkelijk in keyboard spelen waardoor mijn cijfer ook sterk omlaag was gegaan en zo zijn er nog wel enkele kleine voorbeelden te noemen, maar ook binnen de hbo-verpleegkunde ben ik nog niet echt te spreken geweest over groepsopdrachten. Toch hoort het binnen mijn professionalisering dat ik steeds meer vertrouwen ga ontwikkelen bij anderen. Ik kom nu in andere netwerken terecht waar serieuzer te werk wordt gegaan (leeftijd en opleidingsniveau speelt hier een grote rol in) en dit wordt ook van iedereen verwacht.
,,Mijn tweede leerdoel is om een hoger niveau van vertrouwen in projectgenoten te ontwikkelen en dit aantoonbaar te maken door middel van ???”
o Knelpunten: Zelf verwacht ik dat het wantrouwen zelf op het begin een behoorlijke muur is. Het is iets waar ik als persoon overheen moet en waarbij de eerste stap gezet moet worden en vanuit daar steeds verder bouwen. Het risico is dat ik uiteindelijk door schiet en te veel vertrouwen zal ontwikkelen. Bij te veel vertrouwen kan er eigen luiheid ontstaan of dat ik projectgenoten ga overschatten. Een juiste balans of vertrouwen tenzij… zou een goede basis vormen.
o Voor mij is dit een erg belangrijk leerpunt. Zo zullen er veel voordelen zitten aan het ontwikkelen van vertrouwen. Een van de eerste zal gewoon zijn dat er meer ruimte in mijn hoofd komt. Door te vertrouwen zal ik minder verantwoordelijkheden naar mijzelf schuiven die belastend zijn, dus dat gaat heel mooi in hand met mijn eerste leerdoel. Verder zal het niet alleen voor mij ten voordele zijn maar ook voor mijn projectgroep. Zo zal er meer overleg en een sterkere synergie ontstaan. Er zal een betere taakverdeling zijn, en een sterker gevoel van vrijheid wat weer ten goede is voor de rolverdeling.
Plan van aanpak:
submitted by Jstyleezx to WeCarePortfolio [link] [comments]


De Pleinaanpak in de Praktijk De partners van Tek Tok late night PARSHIP.be : De Nr 1 datingsite voor serieuze relaties ...

ALS SURINAME EEN SERIEUZE PARTNER WIL ZIJN VOOR DE ...

  1. De Pleinaanpak in de Praktijk
  2. De partners van Tek Tok late night
  3. PARSHIP.be : De Nr 1 datingsite voor serieuze relaties ...
  4. racexpress - YouTube
  5. Serious Gaming - YouTube
  6. Boukje Keijzer 3. Maatschappelijk aanbesteden, neem initiatieven serieus! omooc

PARSHIP is dé online datingsite in België. Singles op zoek naar een serieuze relatie zijn bij ons aan het juiste adres. Wie zijn wij? PARSHIP is al 15 jaar d... Video channel of the dutch autosport website RaceXpress.nl Het centrum levert een dienst maar wordt niet gezien en betaald als serieuze partner. Bijvoorbeeld de dienst inkoop van de gemeente weet niet hoe ze met dit soort initiatieven moeten omgaan. A channel for gaming guides, walkthroughs and let's plays. Other videos may be posted at other times, but these will be the immediate certainties. Location: ... Buurtbewoners zijn de sleutel tot het oplossen van problemen rondom pleinen. Door bewoners te activeren om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun directe omgeving, en hen als serieuze partner ... De eerste zeven afleveringen zijn georganiseerd voor partners ECP, SIDN, HCC, de Nederlandse politie, Kennisnet en Google. ... - Computervereniging HCC heeft voor haar leden het serieuze onderwerp ...